Bojan Šekoranja, mag.ing., znanstveni novak


Ime i prezime: Bojan Šekoranja
Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje,Sveučilište u Zagrebu
Adresa: Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
Zavod: Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
Katedra: Katedra za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
Kabinet: A-408 ( sjeverna zgrada, blok A, 2. kat )
Telefon: 01/6168 423
Email: mail