Kolegiji:


Istodobno inženjerstvo

Materijali za vježbe:
Preostali materijali nalaze se na portalu za e-učenje

Računalne mreže

Materijali za vježbe: Vježbe
Ostali materijali se nalaze na portalu za e-učenje

Inteligentni montažni sustavi

Uputa za vježbe:
Za pripremu laboratorijskih vježbi na FANUC robotima potrebno je instalirati simulacijski softver ROBOGUIDE.
Programski paket ROBOGUIDE 6 kompatibilan je samo sa operacijskim sustavom Windows XP.
Programski paket ROBOGUIDE 7 kompatibilan je sa operacijskim sustavom Windows 7.
Za instalaciju osnovnog programskog paketa potrebno je pokrenuti aplikaciju "Setup" u direktoriju "SimPRO".
Slijediti upute iz PDF dokumenta - Fanuc_programiranje_osnove-IMS
Izraditi ćeliju u Roboguide-u te kreirati jednostavan program. Rad sa hvataljkom i koordinatnim sustavima nije potreban.
Materijali za vježbe:

Vizijski sustavi

Materijali za vježbe:


Upute za pisanje seminara (.pdf)