next up previous contents
Next: 3.3.2 while petlja Up: 3.3 Petlje i uvjetne Previous: 3.3 Petlje i uvjetne

3.3.1 for petlje

for petlje omogućavaju da se grupa naredbi ponavlja unaprijed određeni broj puta. Opći oblik for petlje je
 for x = array
   naredbe...
 end
naredbe između for i end izvršavaju se jednom za svaki stupac u array. Na primjer
>> for n=1:10
   x(n)=sin(n*pi/10);
  end
>> x
x =
 Columns 1 through 7
  0.3090  0.5878  0.8090  0.9511  1.0000  0.9511  0.8090
 Columns 8 through 10
  0.5878  0.3090  0.0000
Osim automatski generiranog polja 1:10 može se primjeniti bilo koje polje, npr.
>> data=[3 9 45 6; 7 16 -1 5];
>> for n=data
   y=n(1)-n(2)
  end
y =
  -4
y =
  -7
y =
  46
y =
   1
Pored ovih mogućnosti for petlja može biti ugnježđena jedna u drugoj.Milan Vrdoljak, 2007-10-15