next up previous contents
Next: 3.3.1 for petlje Up: 3. Programi i funkcije Previous: 3.2 Funkcijske M-datoteke

3.3 Petlje i uvjetne strukture

Ukoliko niste od ranije upoznati s mogućnostima kontrole toka i strukture algoritama koje pružaju razni programski jezici ovo poglavlje može vam biti komplicirano; u tom slučaju pređite ga pažljivo.

Uvjetne strukture jak je alat, budući da omogućava da prijašnje operacije algoritma utječu na buduće. MATLAB pruža četiri oblika petlji, odnosno uvjetnih struktura: for petlje, while petlje, if-else-end struktura i switch-case struktura.Podpoglavlja

Milan Vrdoljak, 2007-10-15