next up previous contents
Next: 3.3.4 switch-case struktura Up: 3.3 Petlje i uvjetne Previous: 3.3.2 while petlja

3.3.3 if-else-end struktura

Često želimo izvrštiti neke operacije pod uvjetom da su zadovoljeni određeni uvjeti. To nam omogućava if-else-end struktura. Forma ove strukture u općem slučaju je
 if izraz1
  naredbe1 ... izvršene ako je izraz1 istinit
 elseif izraz2
  naredbe2 ... izvršene ako je izraz2 istinit
 elseif izraz3
  naredbe3 ... izvršene ako je izraz3 istinit
 elseif ...
  naredbe4 ... izvršene ako je izraz4 istinit
 ...
 else
  naredbe ... izvršene ako nijedan izraz nije istinit
 end
Pri izvršavanju ove strukture provjerava se izraz1, pa izraz2, ... ukoliko je neki od tih izraza istinit izvršavaju se pripadajuće naredbe - narebe1, naredbe2, naredbe3, ... . Ako nijedan od izraza nije istinit izvršavaju se naredbe iza else. Završni dio strukture else ne mora se uvjek primjeniti. Promotrimo primjer iz predhodnog poglavlja
 >> EPS=1;
 >> for num=1:1000
    EPS=EPS/2;
    if(1+EPS)<=1
     EPS=EPS*2
     break
    end
  end
 EPS =
  2.2204e-016
 >> num
 num =
   53
Naredba break uzrokuje izlazak iz for petlje na prvu naredbu koja slijedi. U ovom slučaju vraća se u komandni prozor i prikazuje vrijednost varijable EPS.Milan Vrdoljak, 2007-10-15