next up previous contents
Next: 3.4 Tipovi podataka Up: 3.3 Petlje i uvjetne Previous: 3.3.4 switch-case struktura

3.3.5 Posebne naredbe za definiranje tijeka programa

Posebne naredbe kojima se u programima, skriptama ili funkcijama, može utjecati na tijek programa su:
continue
- prelazak na sljedeću iteraciju petlje (for ili while);
break
- prekid i izlazak iz petlje (for ili while); također predstavlja naredbu za prekid izvršavanja skripte;
return
- prekid izvršavanja funkcije i vraćanje kontrole pozivnoj funkciji/skirpti.Milan Vrdoljak, 2007-10-15