next up previous contents
Next: 2.2 Pristupanje dijelu matrice Up: 2. Operacije s matricama Previous: 2. Operacije s matricama


2.1 Formiranje matrica

Krenimo za početak od zapisa matrica u MATLAB-u. Elemente matrice unosimo između zagrada [ ]:
>> A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]
A =
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
>> B=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B =
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
Vektor, odnosno jednodimenzionalno polje možemo zapisati na sljedeći način
>> x=[1 2 3]
x =
   1   2   3
Dakle razdvajanjem elemenata s razmacima ili zarezima definiramo elemente u različitim stupcima, dok razdvajanjem s ; ili novim redom <enter> definiramo elemente u različitim redovima.

Moguće je i automatizirano formiranje vektora

>> x=(0:0.1:1)
x =
 Columns 1 through 7
     0  0.1000  0.2000  0.3000  0.4000  0.5000  0.6000
 Columns 8 through 11
  0.7000  0.8000  0.9000  1.0000

>> y=linspace(0,1,11)
y =
 Columns 1 through 7
     0  0.1000  0.2000  0.3000  0.4000  0.5000  0.6000
 Columns 8 through 11
  0.7000  0.8000  0.9000  1.0000

U MATLAB-u postoje funkcije kojima se mogu definirati matrice čiji su svi elementi jednaki jedinici ili nuli (nul matrica)

>> P=ones(3)
P =
   1   1   1
   1   1   1
   1   1   1
>> Q=zeros(3)
Q =
   0   0   0
   0   0   0
   0   0   0
>> R=zeros(3,2)
R =
   0   0 
   0   0 
   0   0Milan Vrdoljak, 2007-10-15