next up previous contents
Next: 2.3 Osnovne matematičke operacije Up: 2. Operacije s matricama Previous: 2.1 Formiranje matrica

2.2 Pristupanje dijelu matrice

Pojedini element matrice možemo ispisati definiranjem njegova retka i stupca (npr. element matrice A u prvom retku i drugom stupcu)
 >> A(1,2)
 ans =
   2
Ukoliko želimo vidjeti prva dva retka matrice A
>> A(1:2,:)
ans =
   1   2   3
   4   5   6

Moguća je korekcija pojedinih elemenata (npr. želimo promijeniti zadnji redak matrice A vektorom-retkom r)

>> r=[101 102 103];
>> A(3,:)=r
A =
   1   2   3
   4   5   6
  101  102  103
ili nadopuna matrice (npr. želimo matricu B proširiti s dodatnim redom jednakim vektoru-retku r)
>> B=[B;r]
B =
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
  101  102  103
Ukoliko bi kod matrice A definirali element u drugom redu i šestom stupcu
>> A(2,6)=1
A =
   1   2   3   0   0   0
   4   5   6   0   0   1
  101  102  103   0   0   0
matrica se proširuje na potrebnu dimenziju dodavajući na novodefiniranim mjestima nule. Ukoliko dio matrice izjednačimo s praznom matricom [ ] isti dio se briše čime se početna matrica svodi na ostatak:
>> A(:,4:5)=[ ]
A =
   1   2   3   0
   4   5   6   1
  101  102  103   0Milan Vrdoljak, 2007-10-15