next up previous contents
Next: 2.3.1 Operacije skalar - Up: 2. Operacije s matricama Previous: 2.2 Pristupanje dijelu matrice

2.3 Osnovne matematičke operacije s matricamaPodpoglavlja

Milan Vrdoljak, 2007-10-15