next up previous contents
Next: 2.4 Dimenzije matrica i Up: 2.3 Osnovne matematičke operacije Previous: 2.3.2 Operacije matrica -

2.3.3 Operacije na elementima matrica

Ovdje su opisane operacije koje se provode po odgovarajućim elementima matrica. Ukoliko su matrice jednakih dimenzija moguće je primjeniti operacije množenja ('.*'), djeljenja ('./' s desne i '.\' s lijeve strane) i potenciranja ('.^') po elementima
>> A,D
A =
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
D =
   1   1   1
   2   2   2
   3   3   3
>> A.*D
ans =
   1   2   3
   8  10  12
  21  24  27
>> A./D
ans =
  1.0000  2.0000  3.0000
  2.0000  2.5000  3.0000
  2.3333  2.6667  3.0000
>> D./A
ans =
  1.0000  0.5000  0.3333
  0.5000  0.4000  0.3333
  0.4286  0.3750  0.3333
>> A.\D
ans =
  1.0000  0.5000  0.3333
  0.5000  0.4000  0.3333
  0.4286  0.3750  0.3333
>> A.^D
ans =
   1   2   3
  16  25  36
  343  512  729Milan Vrdoljak, 2007-10-15