next up previous contents
Next: 2.5 Sustav linearnih jednadžbi Up: 2. Operacije s matricama Previous: 2.3.3 Operacije na elementima

2.4 Dimenzije matrica i vektora

Već je ranije (pogl.3.) opisano kako doznati informaciju o određenoj varijabli. Tako se dimenzija podatka iz radnog prostora može vidjeti u pregledniku radnog prostora ili iz komandnog prozora
>> whos
     Name    Size    Elements   Bytes  Density  Complex
      A    3 by 3       9    72    Full   No
      B    3 by 3       9    72    Full   No
      C    3 by 2       6    48    Full   No
      D    3 by 3       9    72    Full   No
      P    3 by 3       9    72    Full   No
      Q    3 by 3       9    72    Full   No
     ans    1 by 1       1     8    Full   No
      r    1 by 3       3    24    Full   No
 total is 55 elements using 440 bytes
Kada nam je potrebna dimenzija određene matrice u nekim algoritmima možemo koristiti sljedeće funkcije
>> R=[1 2 3 4;5 6 7 8]
R =
   1   2   3   4
   5   6   7   8
>> [red,stup]=size(R)
red =
   2
stup =
   4
>> length(R)
ans =
   4Milan Vrdoljak, 2007-10-15