next up previous contents
Next: 1.3.1 Spremanje i ponovna Up: 1. Osnove rada u Previous: 1.2.2 Osnovne matematičke funkcije


1.3 MATLAB-ov radni prostor

Dok radite u komandnom prozoru, MATLAB pamti varijable koje ste koristili. Varijable koje su u radnom prostoru1.7 možemo vidjeti u pregledniku radnog prostora (prozor Workplace) ili u komandnom prozoru primjenom naredbe who (ispis varijabli) i whos (detaljniji ispis varijabli). Na bilo koji od ovih načina možemo doći do informacija o tipu određene varijable, njenoj veličini i dimenziji.

Tako je u našem primjeru (u komandom prozoru):

>> who
Your variables are:
a     b     d     kmpl2   p_kmpl1  y
ans    c     kmpl1   kmpl3   x

>> whos
     Name    Size    Elements   Bytes  Density  Complex
       a    1 by 1       1     8    Full   No
      ans    1 by 1       1     8    Full   No
       b    1 by 1       1     8    Full   No
       c    1 by 1       1     8    Full   No
       d    1 by 1       1     8    Full   No
     kmpl1    1 by 1       1    16    Full   Yes
     kmpl2    1 by 1       1    16    Full   Yes
     kmpl3    1 by 1       1    16    Full   Yes
    p_kmpl1    1 by 1       1    16    Full   Yes
       x    1 by 1       1     8    Full   No
       y    1 by 1       1     8    Full   No
Grand total is 11 elements using 120 bytes
Ukoliko neku vrijablu želimo izbrisati iz radnog prostora koristimo naredbu clear na način:
>> clear p_kmpl1 x y ans
>> who
Your variables are:
a     c     kmpl1   kmpl3
b     d     kmpl2
Samom naredbom clear bez dodatnih opcija izbrisali bi sve varijable iz radnog prostora.

Ista mogućnost nam stoji na raspolaganju s preglednikom radnog prostora - pritiskom desne tipke miša možemo odabrati Delete za brisanje odabrane varijable (ili ikonicu za brisanje) te Clear Workplace za brisanje svih varijabli iz radnog prostora1.8.... prostoru1.7
MATLAB workspace
... prostora1.8
U verziji 7 ova naredba mišom nije više dostupna.


Podpoglavlja

Milan Vrdoljak, 2007-10-15