next up previous contents
Next: 2.1 Formiranje matrica Up: Uvod u MATLAB Previous: 1.3.1 Spremanje i ponovna

2. Operacije s matricama

MATLAB je u osnovi namjenjen pojednostavljenju matričnog računa i linearne algebre koji se pojavlju u mnogim primjenama. Jedan od najčešćih problema je rješenje linearnog sustava jednadžbi.

Ovdje ćemo promatrati samo realne matrice, odnosno dvodimenzionalna polja podataka, kao i vektore, tj. jednodimenzionalna polja podataka.Podpoglavlja

Milan Vrdoljak, 2007-10-15