next up previous contents
Next: 1.2 Jednostavni matematički proračuni Up: 1. Osnove rada u Previous: 1. Osnove rada u

1.1 Što je MATLAB?

MATLAB (Matrix Laboratory) je high-performance programski jezik namjenjen za tehničke proračune. Objedinjava računanje, vizualizaciju i programiranje u lako uporabljivoj okolini u kojoj su problem i rješenje definirani poznatom matematičkom notacijom. Uobičajena je uporaba MATLAB-a za

MATLAB je i okružje i programski jezik. Jedna od jačih strana MATLAB-a je činjenica da njegov programski jezik omogućava izgradnju vlastitih alata za višekratnu uporabu. Možete lako sami kreirati vlastite funkcije i programe (poznate kao M-datoteke) u kodu MATLAB-a. Skup specijaliziranih M-datoteka za rad na određenoj klasi problema naziva se Toolbox. S MATLAB-om dolazi nekoliko Toolbox-ova koji su i više od kolekcije korisnih funkcija; oni predstavljaju rezultate istraživanja vrhunskih stručnjaka iz područja upravljanja, obrade signala, identifikacije procesa, i drugih. Dakle uz pomoć MATLAB-a možete sami razviti nove ili adaptirati postojeće Toolbox-ove za rješavanje određenih problema1.2.

Naredbe za MATLAB unosimo u komandni prozor, osnovni prozor MATLAB-a. Taj je prozor neka vrsta terminala operacijskog sustava i u njemu vrijede i osnovne terminalske operacijske komande za manipulaciju datotekama. Trenutni direktorij možemo promijeniti poznatom naredbom cd, a izvršavati možemo funkcije/naredbe koje su u path-u1.3. Pored toga uz MATLAB novije verzije1.4 dolazi i vlastiti editor M-datoteka s debugerom.

Osnovni elementi programskog paketa MATLAB su

Razvojna okolina.
Skup alata za lakšu uporabu MATLAB-a i njegovih funkcija. Mnogi od ovih alata (u verziji 6) su realizirani u grafičkom sučelju. To su MATLAB desktop, komandni prozor (engl. Command Window), povijest naredbi (engl. command history), editor i debuger, te preglednici help-a, radnog prostora (engl. Workplace), datoteka te path-a.
Biblioteka matematičkih funkcija.
Ogromna kolekcija računalnih algoritama.
Programski jezik.
MATLAB programski jezik je jezik visokog stupnja matrično orjentiran, s naredbama uvjetnih struktura, funkcija, struktuiranim podacima, ulazom­izlazom te nekim svojstvima objektno-orjentiranog programiranja. Ovaj programski jezik omogućava programiranje na nižoj razini (kao npr. za potrebe studenata) ali i za kompleksnije programe većih razmjera.
Grafički alat.
MATLAB raspolaže velikim mogućnostima za grafički prikaz podataka, vektora i matrica, kao i notaciju i printanje tih dijagrama. Postoje funkcije visokog stupnja za 2D i 3D vizualizaciju podataka, obradu slike, animaciju. Također postoje i funkcije za izgradnju grafičkih sučelja za vaše MATLAB aplikacije.
Sučelje programskih aplikacija.
Biblioteka (engl. Application Program Interface - API) koja vam omogućava razvoj C i Fortran programa koji mogu biti u interakciji s MATLAB-om.

U ovom dokumentu bit će pokazane samo osnovne funkcije MATLAB-a dostatne za početak samostalnog rada u MATLAB-u. Za sve daljnje informacije proučite MATLAB-ov help ili dodatne upute koje dolaze s instalacijom.... GUI1.1
graphical user interface, interaktivno korisničko grafičko sučelje
... problema1.2
npr. iz mehanike leta zrakoplova i upravljanja zrakoplovom, ili aerodinamike
...path-u1.3
naredba path
... verzije1.4
Ovdje će biti korištena verzija 6, ali sve osnovne funkcije iste su i za verzije 5 i 4, izuzev manjih razlika u grafici.

next up previous contents
Next: 1.2 Jednostavni matematički proračuni Up: 1. Osnove rada u Previous: 1. Osnove rada u
Milan Vrdoljak, 2007-10-15