next up previous contents
Next: 1.2.1 Kompleksni brojevi Up: 1. Osnove rada u Previous: 1.1 Što je MATLAB?

1.2 Jednostavni matematički proračuni

MATLAB može poslužiti kao vrhunski, linijski kalkulator, ali krenimo od osnovnih funkcija
>> 4*25+3
ans =
   103
U radnom prostoru MATLAB-a (pogl.3.) možemo definirati varijable:
>> a=4
a =
     4
>> b=25;
>> c=3;
>> d=a*b+c
d =
   103
Primjetimo da ukoliko naredbu završimo s ';' MATLAB ne ispisuje rezultat te naredbe. Pored toga ; služi za razdvajanje više naredbi u jednom redu. Ukoliko nam je naredba predugačka za jedan red dodavanjem na kraju tog reda ... ista se nastavlja u sljedećem redu.

Kao i kod svih računalnih jezika tako i ovdje postoje neka osnovna pravila kod imenovanja varijabli1.5:

Ista pravila vrijede i za imenovanje datoteka s MATLAB programima. MATLAB ima sljedeće specijalne varijable čiji su nazivi rezervirani: ans, pi, eps, inf, nan, i, j, nargin, nargout, realmin, realmax .... varijabli1.5
Ispravnost imena varijable (tako i imena MATLAB programa) može se provjeriti naredbom isvarname.
... 631.6
Za verziju 5 to je ograničenje 31 znak.


Podpoglavlja
next up previous contents
Next: 1.2.1 Kompleksni brojevi Up: 1. Osnove rada u Previous: 1.1 Što je MATLAB?
Milan Vrdoljak, 2007-10-15