next up previous contents
Next: 3.6 Savjeti za rad Up: 3.5 Tipovi funkcija Previous: 3.5.1 Prosljeđivanje varijabli

3.5.2 Interaktivan unos ulaznih varijabli

Kao i većina drugih programskih jezika i u MATLAB-u moguće je od korisnika zatražiti određeni ulaz. Osnovni je oblik unos ulaza preko tipkovnice komandom input, kao npr.
>> m=input('unesi vrijednost za varijablu m [kg]: ')
nakon čega MATLAB daje poziv za unos ulaza i očekuje numeričku vrijednost ulaza, te potom ga ispisuje (budući da naredba nije završila sa znakom ;) - kao npr.:
unesi vrijednost za varijablu m [kg]: 1088
m =
        1088

Sljedeći oblik interakcije programa s korisnikom je pauziranje programa tijekom njegova izvršavnja na mjestu naredbe pause. Program će nastaviti izvršavanja nakon pritiskanja neke tipke s tipkovnice. Tako će omogućiti korisniku da npr. pregleda dijagrame između njihova iscrtavanja. Ukoliko želimo da program pauzira izvršavanje točno određeno vrijeme (n sekundi) pozivamo naredbu pause(n).

MATLAB ima mogućnost izgradnje grafičkog sučelja što predstavlja ultimativni oblik interakcije korisnika s programom, ali kako to ima smisla samo za kompleksnije i zahtjevnije aplikacije tako o tome ovdje neće biti riječi.Milan Vrdoljak, 2007-10-15