next up previous contents
Next: 3.6.1 Greške u programima Up: 3. Programi i funkcije Previous: 3.5.2 Interaktivan unos ulaznih

3.6 Savjeti za rad i programiranje u MATLAB-u

Osnovni savjet koji će olakšati rad u komandnom prozoru MATLAB-a odnosi se na brži unos naredbi. Pregled ranije izvršenih naredbi (engl. command history) u komandnom prozoru jednostavno se ostvaruje tipkom ``strelica gore'' ili ``strelica dole'', a unosom prvih slova i navedenih tipki pretražuje se popis ranije izvršenih naredbi koji počinju s unesenim prvim slovima. Pored toga od koristi može biti i tipka ``tab'' s kojom se kompletira započeti naziv funkcije ili varijable. Brisanje sadržaja komandnog prozora, što ne podrazumjeva i brisanje memorije radnog prostora, izvršava se naredbom clc.

Prilikom pisanja dugačkih linija prelazak u novi red ostvaruje se unosom ... što se može primjeniti u komandnom prozoru, ali i u programima. No nastavak u novi red nije moguće izvršiti tijekom definiranja varijable tipa karakter, unutar jednostrukih navodnika. Znak ; primjenjuje se pri završavanju naredbe za koju ne želimo ispis u komandnom prozoru - njegova uporaba u programima u pravilu se preporuča uvijek osim u slučaju kontrole rezultata i međurezultata. Pored navedene funkcije znaka ; on ima i funkciju razdvajanja naredbi u istoj liniji.

Format ispisa rezultata ostvaruje se preko podešavanja odgovarajuće postavke iz menija File|Preferences|Command Window|numeric format; ili iz komandnog prozora naredbom format. Temeljni je format short koji ispisuje 4 značajna decimalna mjesta. To se može promijeniti odabirom opcije long ili naredbom format long.Podpoglavlja
next up previous contents
Next: 3.6.1 Greške u programima Up: 3. Programi i funkcije Previous: 3.5.2 Interaktivan unos ulaznih
Milan Vrdoljak, 2007-10-15