next up previous contents
Next: 4. Grafika Up: 3.6 Savjeti za rad Previous: 3.6.1 Greške u programima

3.6.2 Preporuke za razvoj MATLAB programa

Vještinu programiranja izgradit ćete samo -- programiranjem. No poznata su osnovna pravila odnosno preporuke za učinkovitije programiranje u MATLAB-u.

MATLAB ima mogućnost detaljne analize performansi vašeg programa i otkrivanja uskih grla primjenom Profiler-a no taj alat je zanimljiv za kompleksnije aplikacije tako ga se u ovom tekst neće opisivati.


next up previous contents
Next: 4. Grafika Up: 3.6 Savjeti za rad Previous: 3.6.1 Greške u programima
Milan Vrdoljak, 2007-10-15