next up previous contents
Next: 4.1 Tipična grafička sesija Up: Uvod u MATLAB Previous: 3.6.2 Preporuke za razvoj

4. Grafika

Već su u prethodnom poglavlju korištene neke grafičke mogućnosti MATLAB-a. U ovom poglavlju bit će dan detaljniji prikaz osnovnih naredbi za grafičku prezentaciju podataka te kratki prikaz naredbi za specijalnu i 3D grafiku.Podpoglavlja

Milan Vrdoljak, 2007-10-15