next up previous contents
Next: 4.2.1 Osnovne grafičke naredbe Up: 4. Grafika Previous: 4.1 Tipična grafička sesija

4.2 Osnove grafike

Ovdje će se kroz kratke primjere koji slijede prezentirati naredbe uz njihov grafičkih rezultat, te kraći komentar postupka. Operacije izmjene izgleda i parametara samih dijagramima moguće je izvesti i preko grafičkog sučelja - Edit Plot Mode grafičkih prozora no on ovdje neće biti opisan iz razloga što je njegovo savladavanje poslije ovog poglavlja vrlo intuitivno. Osim toga pristup s naredbama ima prednost jer se može zapisati i ponovno izvršavati iz M-datoteke.Podpoglavlja

Milan Vrdoljak, 2007-10-15