next up previous contents
Next: 4.2 Osnove grafike Up: 4. Grafika Previous: 4. Grafika

4.1 Tipična grafička sesija u MATLAB-u

Procedura pri grafičkoj prezentaciji podataka u MATLAB-u, bilo da se radi u komandom prozoru s podacima iz radnog prostora ili u M-datoteci s definiranim podacima ima sljedeće korake:
  1. priprema podataka,
  2. odabir prozora, pozicije za dijagram,
  3. iscrtavanje podataka,
  4. postavljanje karakteristika linija i markera,
  5. postavljanje karakteristika osi dijagrama i mreže,
  6. notacije na dijagramu,
  7. eksportiranje grafike.
Određene korake se naravno po potrebi može i preskočiti. U ovom poglavlju bit će dane osnovne naredbe za provedbu gore navedenih koraka. Prvi korak neće biti detaljnije opisivan budući da je njegov sadržaj bio predmet prethodnih poglavlja. Ukoliko je grafika samo alat brze analize vaših rezultata možda će prva tri koraka biti dovoljna, no ukoliko želite vaše rezultate grafički prezentirati vjerojatno će biti potrebno odraditi sve korake.Milan Vrdoljak, 2007-10-15