next up previous contents
Next: 4.2.2 Linijski prikaz podataka Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2 Osnove grafike

4.2.1 Osnovne grafičke naredbe

Ovo su najčešće naredbe koje se primijenjuju za grafički prikaz podataka u MATLAB-u kao funkcije jedne varijable:
plot
- naredba za crtanje dijagrama linearnog mjerila za obe osi,
loglog
- naredba za crtanje dijagrama logaritamskog mjerila za obe osi,
semilogx
- naredba za crtanje dijagrama logaritamskog mjerila za x-os i linearnog mjerila za y-os,
semilogy
- naredba za crtanje dijagrama logaritamskog mjerila za y-os i linearnog mjerila za x-os.
plotyy
- dijagram s dvije y-osi (lijevo i desno).

Sve ove funkcije imaju različitu sintaksu za različite potrebe korisnika. Detaljnije ćemo se upoznati samo s naredbom plot koja je i najčešća, naredbom semilogx (slika 6) i samo ukratko s naredbom plotyy zbog njene specifičnosti. Pored ovih naredbi postoje i mnoštvo naredbi za ostale oblike dijagrama (polarne dijagrame, bar, pite, histograme, ruže, ...), crtanje poligona i tijela te izradu animacija kao i prikaz bitmap grafike. No one ovdje neće biti opisane.Milan Vrdoljak, 2007-10-15