next up previous contents
Next: 4.2.4 Kombinacija linijskog i Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2.2 Linijski prikaz podataka

4.2.3 Prikaz podataka po točkama

Kada želimo elemente vektora prikazati kao točke određenim znakom (markerom) ponovo primjenjujemo istu sintaksu naredbe plot, ali dodatne opcije definiraju umjesto linije odabrani znak: npr. plot(t,y,'r*'). Dostupne oblike znakova možete pregledati naredbom help plot.
Slika: Prikaz podataka po točkama
t=[0:10:360]*pi/180;
y=exp(2*cos(t));
plot(t,y,'r*')
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_15}
Slika: Prikaz podataka po točkama sa x-osi u logaritamskom mjerilu
semilogx(y,t,'ko')
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_16}Milan Vrdoljak, 2007-10-15