next up previous contents
Next: A dalje ...? Up: 4. Grafika Previous: 4.3.2 Specijalni oblici 2D

4.4 Ispis i eksportiranje grafike

Svi ovi napori grafičke prezentacije podataka bili bi uzaludni kada dobivene dijagrame ne bi mogli transformati iz MATLAB-a u željeni oblik: ispis na printeru ili u grafičku datoteku ili pak direktan prenos (copy-paste) u neku drugu aplikaciju. Četiri su osnovne operacije kojima je moguće transformirati grafiku iz MATLAB-a:
  1. ispis na printeru,
  2. ispis u datoteku (Postscript datoteku),
  3. eksportiranje u datoteku u odabranom grafičkom formatu,
  4. eksportiranje u Clipboard (za daljnju uporabu u nekoj drugoj aplikaciji).
Dva su načina na koji se gore navedene transformacije mogu provesti:
  1. primjenom programskog/grafičkog sučelja (prilično intuitivno tako da ovdje neće biti opisano)
  2. primjenom MATLAB naredbi (iz komandnog prozora ili M-datoteke).

Osnovna naredba MATLAB-a za ispis je print i ovisno o našoj potrebi primjenjuje se nekoliko opcija. Svaka je opcija primjenjiva kako direktno iz komandnog prozora tako i iz M-datoteke. Osnovi pozivi print naredbe su:


next up previous contents
Next: A dalje ...? Up: 4. Grafika Previous: 4.3.2 Specijalni oblici 2D
Milan Vrdoljak, 2007-10-15